Paikallissäännöt

Päivitetty 10.7.2016

 

Paalumerkinnät

Valkoinen = pelialueen raja
Keltamusta = 150m keskelle griiniä
Keltainen = vesieste
Keltainen laatta = 150m keskelle griiniä
Punainen = sivuvesieste
Punainen laatta = 100m keskelle griiniä
Sininen = korjauksen alainen maa
Vihreä = pudotusalue

Väylillä sijaitsevat mittalaatat ja mittapaalut ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua rangaistuksetta säännön 24-2 mukaisesti.

Kentän oleelliset osat

Väylän 1 poikkiojassa oleva pumppukoppi on kentän oleellinen osa.
Kentän oleellisten osien tapauksessa ei voi soveltaa sääntöä 24-2.

Ruohokasat

Ruohokasat eivät ole poiskuljetettavaksi kasattua ainetta, jollei kasa ole merkitty korjauksen alaiseksi maaksi.

Kiinteät haitat

Lyöntipaikoilla olevat roska-astiat ja väylätaulut ovat kiinteitä haittoja.

Kaikki pelialueella olevat ajo- ja kulkutiet, polut ja siltojen edessä olevat hiekka- tai sorapintaiset alueet ovat kiinteitä haittoja.

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja.

Kiinteästä haitasta voi vapautua säännön 24-2b mukaisesti.

Maata kaivavan eläimen tekemät reiät, näiden jätteet ja kulkutiet tasoittamisen jälkeen

Pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla sekä viheriöllä olevat maata kaivavan eläimen tekemät reiät,
näiden jätteet ja kulkutiet ovat kunnostettavaa aluetta, vaikka ne olisivatkin tasoitettuja.
Jos pallo on edellä mainitussa epänormaalin kenttäolosuhteen vaikutuksessa, saa pelaaja vapautua
kunnostettavasta alueesta säännön 25-1 mukaisesti.
Tämän säännön nojalla ei voi vapautua, mikäli kunnostettava alue haittaa vain pelaajan lyöntiasentoa.

Tiiauspaikat

Tiiauspaikoilla on sallittu vain puutiin ja biohajoavien tiin käyttö.

Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

Pudotusalue

Jos pallo on vesiesteessä tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty on vesiesteessä (1. viheriötä kiertävä sivuvesieste), voi pelaaja:
(i) jatkaa Säännön 26-1 mukaisesti; tai
(ii) vaihtoehtoisesti pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella pudotusalueelle.

Sillat

Kaikki sillat ovat vesiestettä, myös ruohopäällysteiset.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta

Reikäpeli – Reiän menetys.

Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä.