Henkilövaalit syyskokouksessa, talous ja toiminta kevätkokouksessa

3.10.2019

Hallituksen valmistelemat sääntömuutokset hyväksyttiin MG:n ylimääräisessä vuosikokouksessa 19. lokakuuta. Uudistukset saivat runsaasti kiitosta. Merkittävin muutos on siirtyminen yhdestä vuosikokouksesta kahden vuosikokouksen malliin. Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä. -Tässä järjestelmässä uusi hallitus pääsee suunnittelemaan itse uutta toimintakautta, puheenjohtaja Mika Lahti perusteli.

Tilinpäätöksen vahvistaminen siihen liittyvine asioineen, vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus kuuluvat edelleen kevätkokouksessa päätettäviin asioihin. Iso muutos on se, että kenttämaksusta päättää jatkossa hallitus. Tämä antaa hallitukselle pelivaraa talouden hoitamiseen.
Kokoukseen osallistui vajaat kaksikymmentä seuran jäsentä. Sääntömuutoksista keskusteltiin vilkkaasti. Muun muassa etäosallistumista vuosikokoukseen pohdittiin, muttei siihen löydetty ratkaisua.

Mikkelin Golfin ylimääräinen vuosikokous teki merkittäviä muutoksia seuran sääntöihin.