KUTSU: Mikkelin Golf Ry:n sääntömääräinen kevätkokous

25.02.2020

Mikkelin Golf Ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 5.3.2020 klo 17.30 alkaen. Kokous pidetään klubitalolla osoitteessa Lentokentänkatu 2, 50150 Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Mikkelin Golf Ry:n hallitus