Mikkelin Golfille on myönnetty Golfliiton junioritoiminnan Laatumerkki

22.06.2022

Laatumerkki on Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, joilla on tarjota tavoitteellista ja
organisoitua seuratoimintaa junioreille. Lisäksi seurassa juniorit toteuttavat harjoituksissaan
juniorigolfohjelman mukaista harjoittelukulttuuria.

Laatumerkki tarjoaa seuralle mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin ja sen edelleen kehittämiseen.
Juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu takaa laadun toteutumisen aina ryhmä ja yksilötasolle saakka,
jolloin lajitaitojen oppiminen ja niissä kehittyminen on mahdollista kaikille halukkaille. Laatumerkin
toimintatapa ja sen saavuttaminen perustuu yhteiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön seuran johdon, seura-
aktiivien ja Golfliiton seurakehittäjän välillä.

Mikkelissä golfin junioritoimintaa tehdään Mikkelin Nuorisogolfin nimen alla yhteistyössä Mikkelin Golfin ja
Golf-Porrassalmen kanssa. Myös Laatumerkki haettiin yhdessä. Laatumerkki –prosessin avulla pystyttiin
tarkastelemaan omaa toimintamallia ja kirkastamaan toiminnan tavoitteita tuleville vuosille.

Kuvassa Mikkelin Nuorisogolfin pelaajia, ohjaajia sekä golfliiton junioritoiminnan seurakehittäjä.

Nuorisogolfin toiminnassa on mukana noin 40 junioria, jotka harjoittelevat golfia ympärivuotisesti
harjoitusryhmissä. Suurin osa junioreista myös kilpailee aktiivisesti.

Mikkelin Golfin juniorivastaava Anna-Liisa Immosen mukaan Laatumerkki on seuralle ja Mikkelin
Nuorisogolfille hieno tunnustus sen pitkäjänteisestä ja systemaattisesta junioritoiminnan kehittämisestä.

– Junioritoimintaan on panostettu jo yli 20 vuotta. Meillä on taustalla useita juniori- ja kilpatoimintaan
sitoutuneita henkilöitä, jotka kehittävät ja ylläpitävät toimintaa jatkuvasti.

Golf-Porrassalmen juniorivastaava Heikki Kasila kertoo, että Mikkelin Nuorisogolfissa on ollut aito halu
kehittää ohjattua junioritoimintaa.

– Halusimme tehdä näkyväksi tämän aktiivisen kehittämisen ja hyvä työn. Laatumerkki tarjoaa meille
mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin ja sen edelleen kehittämiseen.

Virallinen Laatumerkin luovutusseremonia järjestettiin juniorien leiripäivän yhteydessä 13.6.2022.

Golfliitosta laatumerkkiä oli luovuttamassa seurakehittäjä Hannu Paatelo (kuvassa oikealla). Laatumerkin otti vastaan Mikkelin Golfista juniorivastaava Anna-Liisa Immonen ja Golf-Porrassalmesta juniorivastaava Heikki Kasila.