Paikallissäännöt

Mikkelin Golf

PAIKALLISSÄÄNNÖT JA KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2021

1 Kentän ulkorajat (Sääntö 18.2)
1a) Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaa määrittelevän aidan tai muurin toisella puolella.
1b) Kentän ulkorajat on merkitty valkoisin merkkipaaluin.

2 Estealueet (Sääntö 17)
2a) Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.
2b) Kun pelaajan pallo on löydetty miltä tahansa kentän ulkorajaan yhtyvältä punaiselta estealueelta tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt sinne, ja kohta, josta pallo viimeksi ylitti estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta, on pelaajan mahdollisuus käyttää vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.1 mukaan.
Estealueiden pudottamisalueet
Mikäli estealueelle on merkitty pudottamisalue, se on lisävaihtoehto yhden lyönnin rangaistuksella. Pudottamisalue on samalla vapautumisalue. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle.

3 Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)
3a) Kunnostettavat alueet
(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
(2) Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun aiheuttamat vahingot)
(3) Sorapäällysteiset pintasalaojat
(4) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
3b) Kiinteät haitat
(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(3) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.
3c) Maahan painunut pallo
Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.
3d) Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta
Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti:
Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.
• Eläimen koloksi lasketaan tasoitettu multakasa kokonaisuudessaan.
• Vapautuminen ainoastaan silloin kun kolo haittaa mailan vapaata liikettä palloa lyötäessä.

4 Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.
Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

5 Olennaiset rakenteet
Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:
5a) Nauhat, verkot tai muut puiden ympärille kiedotut materiaalit (esim. jänis- ja myyräsuojat)
5c) Estealueilla olevat muurit, seinämät ja paalutukset

6 Tilapäiset kiinteät haitat (TIO)
Toimikunta määrittelee tilapäiset kiinteät haitat ennen kutakin kilpailua. Mallipaikallissääntö F-23 on voimassa.

7 Mailat ja pallot
7a) Hyväksyttyjen draivereiden luettelo: Mallipaikallissääntö G-1 on voimassa.
Rangaistus paikallissäännön vastaisella mailalla lyömisestä: Tuloksen hylkääminen
7b) Urat ja lyöntipintojen merkinnät: Mallipaikallissääntö G-2 on voimassa
Rangaistus paikallissäännön vastaisella mailalla lyömisestä: Tuloksen hylkääminen
7c) Hyväksyttyjen pallojen luettelo: Mallipaikallissääntö G-3 on voimassa.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen

8 Pelinopeus (Sääntö 5.6)
Pelaajia suositellaan pelaamaan ripeästi. Suositeltava aika lyönnin suorittamiseen on n. 40 sekuntia lyöntivuorollaan.

9 Pelin keskeyttäminen (Sääntö 5.7)
Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:
Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi: Yksi pitkä sireenin ääni
Tavanomainen pelin keskeyttäminen: Kolme peräkkäistä sireenin ääntä
Pelin jatkuminen: Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä
Huomautus: Mikäli peli keskeytetään välittömästi vaarallisen tilanteen vuoksi, myös kaikki harjoittelualueet suljetaan välittömästi

10 Harjoittelu (Sääntö 5.2)
10 Lyöntipelissä ja reikäpelissä Sääntöjä 5.2b ja 5.2a muokataan seuraavasti: Kilpailupäivänä pelaaja ei saa harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta tai kierrosten välissä.
Poikkeus: Kaikilla kentän rajojen sisäpuolella olevilla harjoitusalueilla harjoittelu on sallittua kaikkina kilpailupäivinä.
Poikkeus: Mikkelin Golfin viikkokilpailut.

11 Kuljetus
Kierroksen aikana pelaajan tai caddien tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta on myöntänyt luvan moottoroituun kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin. Pelaaja, joka on pelannut tai tulee pelaamaan lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella, on aina oikeutettu moottoroituun kuljetuksen. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle väylälle, jolla rikkoo tätä paikallissääntöä. Jos rike tapahtuu kahden väylän välillä, rangaistus koskee seuraavaa pelattavaa väylää.

12 Neuvominen joukkuekilpailuissa (Sääntö 24)
Jokainen joukkue voi nimetä yhden neuvojen antajan, jolta joukkueen pelaajat saavat kysyä ja saada kierroksen aikana neuvoa. Joukkueen tulee ilmoittaa neuvojen antaja toimikunnalle ennen kuin yksikään sen pelaajista aloittaa kierroksen.

13 Anti-Doping
Kilpailuissa noudatetaan Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEK ry:n, vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä.

14 Tuloskortin palauttaminen
Pelaajan katsotaan palauttaneen tuloskorttinsa toimikunnalle, kun hän on poistunut tuloskorttien jättämiseen varatulta alueelta, Scoring Arealta. Eli tuloskortti on palautettava caddiemasterille.
Poikkeus: Mikkelin Golfin viikkokilpailu, Viikkokilpailusääntöjen mukaisesti.

15 Tasatulosten ratkaiseminen
Tasatulokset ratkaistaan toimikunnan kilpailumääräyksissä ilmoittamalla tavalla.

16 Kilpailun tai ottelun tulokset – Kilpailun päättyminen
Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu seuran verkkosivuille.

17 Käyttäytyminen
Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm.:
• Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin)
• Epäasiallinen kielenkäyttö
• Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
• Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
• Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen
Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen tapauskohtaisesti. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus ja tuloksen hylkääminen.